เวลา หลักฐาน และวิธีการทางประวัติศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์