เวลา หลักฐาน และวิธีการทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์