ป.2/2


ผู้สอน
นาย เอกศักดิ์ อนุโต
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.2/2

รหัสวิชา
1844

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดลำนาว

คำอธิบายวิชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

.มาตรฐานตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน 1.2 ป.2/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

  1.นิทานธรรมะ                              

  2.พุทธสุภาษิต

   3.พุทธประวัติ                           

   4.วันสำคัญทางศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books