ผู้สอน
อภิญญา สีดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์ดี๊ด๊า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18444

สถานศึกษา

ดาราสมุทร ศรีราชา


คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา