เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ผู้เรียนจะต้องเข้าไปศึกษาข้อมูล เอกสาร ที่เกียวกับเนื้อหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เเล้วทำเเบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่นำข้อบกพร่องมาเเก้ไข