การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย


ผู้สอน
นางสาว พัชรี แซ่ลิ่ม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

รหัสวิชา
1847

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

 

ผู้เรียนจะต้องเข้าไปศึกษาข้อมูล เอกสาร ที่เกียวกับเนื้อหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เเล้วทำเเบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่นำข้อบกพร่องมาเเก้ไข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books