การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ผู้เรียนจะต้องเข้าไปศึกษาข้อมูล เอกสาร ที่เกียวกับเนื้อหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เเล้วทำเเบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่นำข้อบกพร่องมาเเก้ไข