homeการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
personperson_add
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

ผู้สอน
นางสาว พัชรี แซ่ลิ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1847

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ผู้เรียนจะต้องเข้าไปศึกษาข้อมูล เอกสาร ที่เกียวกับเนื้อหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เเล้วทำเเบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่นำข้อบกพร่องมาเเก้ไข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)