ผู้สอน
Pichamon Poonnotok
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

106303 psychoeducation


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18478

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เพื่อสร้างการรียนรู้เกี่ยวกับ การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อการฟื้นฟูจิตเวช