คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2/1

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นม.2/1