วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
ผู้สอน

Ms. Kru. Natthaya Kongchan

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18486

สถานศึกษา
วช.ขก

คำอธิบายชั้นเรียน

วช.ขก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.