ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.2/1 คธ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18494

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

-