มัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้สอน
ครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา
185

สถานศึกษา
กศน.ตำบลลาดหลุมแ้ก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายวิชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีรายชื่อวิชาเรียนต่อไปนี้

1. โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (พต32005)

3. อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า(พว02001)

4. การทำผ้าบาติก(อช02040)

5. ประวัติประเทศมหาอำนาจ(สค32003)

6. อาเซียนศึกษา(สค02015)

 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books