ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ผู้สอน
นางสาว นุสรา สิงห์ขาว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา
1850

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

บรรยากาศของห้องเรียนอย่างน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้ของนักเรียนเป็นตัวเลือกของเนื้อหาและการออกแบบของคุณได้รับมอบหมายของคุณ An atmosphere which is conducive to student learning is one in which is all students feel included, valued, and respected. บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหนึ่งในซึ่งเป็นนักเรียนทุกคนรู้สึกรวมที่มีมูลค่าและความเคารพนับถือ Most professors certainly hope that such an atmosphere will be present in their classrooms. อาจารย์ส่วนใหญ่อย่างแน่นอนหวังว่าบรรยากาศดังกล่าวจะถูกนำเสนอในห้องเรียนของพวกเขา Discussing your expectations for class atmosphere in your syllabus tells students that this is an important issue to you and increases the likelihood that they will take their role in creating and maintaining a positive class atmosphere seriously as well. การอภิปรายความคาดหวังของคุณสำหรับบรรยากาศการเรียนในหลักสูตรของคุณจะบอกนักเรียนว่านี่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับคุณและเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะใช้บทบาทของพวกเขาในการสร้างและรักษาบรรยากาศที่ระดับบวกอย่างจริงจังเช่นกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books