เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เข้าใจการใช้ลักษณะ ท่าทางของร่างกายสามารถสื่อความคิด ความรู้สึกแทนคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้