ผู้สอน
นางสาวขนิษฐา สุขกลีบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18503

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)


คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจการใช้ลักษณะ ท่าทางของร่างกายสามารถสื่อความคิด ความรู้สึกแทนคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้