homeประเพณีลอยกระทง
personperson_add
ประเพณีลอยกระทง

ผู้สอน
นางสาว อาภาศิริ เต็มวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประเพณีลอยกระทง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1851

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

          ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยเชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการลอยเคราะห์ไป  เป็นการบูชาและขอขมาแก่พระแม่คงคาด้วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)