เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประเพณีลอยกระทง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

          ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยเชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการลอยเคราะห์ไป  เป็นการบูชาและขอขมาแก่พระแม่คงคาด้วย