ประเพณีลอยกระทง

คำอธิบายชั้นเรียน

          ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยเชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการลอยเคราะห์ไป  เป็นการบูชาและขอขมาแก่พระแม่คงคาด้วย