homeประเพณีลอยกระทง
person
ประเพณีลอยกระทง

ผู้สอน
นางสาว อาภาศิริ เต็มวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประเพณีลอยกระทง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1851

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

          ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยเชื่อกันว่าการลอยกระทงเป็นการลอยเคราะห์ไป  เป็นการบูชาและขอขมาแก่พระแม่คงคาด้วย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)