ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.2/3 วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18514

สถานศึกษา

วิทยาอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

-