เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

433-101 Burmese Foundation (2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาภาษาพม่าเบื้องต้น มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ภาษาพม่าระดับพื้นฐาน ระบบเสียงภาษาพม่า ฝึกการออกเสียงให้ถูกต้อง โครงสร้างประโยค และคำศัพท์พื้นฐานประมาณ 300 คำ