เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป . 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แสงโสม รัตนศรี

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป.เขต 3 ชลบุรี

พุทธประวัติจากปางพระพุทธรูปประจำวันเกิด Attitude of the Buddha.