สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป . 6

แสงโสม รัตนศรี

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป.เขต 3 ชลบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

พุทธประวัติจากปางพระพุทธรูปประจำวันเกิด Attitude of the Buddha.