การนั่งสมาธิ


ผู้สอน
นางสาว จุฑารัตน์ ยี่เสาร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การนั่งสมาธิ

รหัสวิชา
1852

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการนั่งสมาธิ ซึ่งหากผู้เรียนนำความรู้ไปปฎิบัติจริงก็จะทำให้ผู้เรียนมีสติ คิดอะไรทะลุปรุโปร่ง รอบคอบ และมีจิตใจที่ผ่องใส่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books