homeการนั่งสมาธิ
person
การนั่งสมาธิ

ผู้สอน
นางสาว จุฑารัตน์ ยี่เสาร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การนั่งสมาธิ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1852

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการนั่งสมาธิ ซึ่งหากผู้เรียนนำความรู้ไปปฎิบัติจริงก็จะทำให้ผู้เรียนมีสติ คิดอะไรทะลุปรุโปร่ง รอบคอบ และมีจิตใจที่ผ่องใส่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)