ผู้สอน
นางสาวศิริวิมล คล้ายประดิษฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สนุกกับศิลปะ ป.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18521

สถานศึกษา

โรงเรียนทองทาบพิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ