homeศาสนาพุทธ
personperson_add
ศาสนาพุทธ

ผู้สอน
person
นางสาว วราภรณ์ สุขนิยม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศาสนาพุทธ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1853

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิชาศาสนาพุทธ  ประวัติศาสดา วันสำคัญทางสาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)