เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยวรณ หิรัญรัตน์

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

1.นักเรียนสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพของตนเองได้

2.นักเรียนสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้