ผู้สอน
นภา ศรีชุมพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

งานเกษตรน่ารู้ ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18547

สถานศึกษา

โรงเรียนน้ำพองศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

นำความรู้คู่ คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.