ผู้สอน
ศิริรัตน์ รัตนผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18549

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย


คำอธิบายชั้นเรียน

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์ สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาฝึกทดสอบทำแบบฝึกหัดในรายวิชาคณิตศาสตร์