ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้สอน
นางสาว ทิพวรรณ บุญฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา
1855

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเนื้อหาใหม่ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน โดยสามารถสอนเสริม และสอนทบทวนได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books