ผู้สอน
นางสาว ทิพวรรณ บุญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1855

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเนื้อหาใหม่ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน โดยสามารถสอนเสริม และสอนทบทวนได้