วิชาภาษาอังกฤษ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เอมวิกา เอกตาแสง

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี

เพื่อเข้าใจโครงสร้างของประโยค คำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษ