ปวช.3

ณิชธิดา มูลมิรัตน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์ฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

การขายเบื้องต้น โดย อ.ณิชธิดา มูลมิรัตน์