ผู้สอน
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (993-291)/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18567

สถานศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการภาวะเบี่ยงเบนเล็กน้อย ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินสภาพผู้ใช้บริการตามแบบแผนสุขภาพ กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาลได้ครอบคลุมตามความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและเหมาะสม