เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์