ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18589

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านธุรกิจซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่งานต่างๆ ทางด้านบุคลากร การตลาด การผลิต การเงิน และ การบัญชี