ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

472-390 Management Information System (2/58)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18600

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

This is the online classroom for 472-390 Management Information System, Prince of Songkla University.