Agal technology-cosmeceutical and nutraceutical products

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเป็นเครื่องสำอางและอาหารสุขภาพ