การเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStartเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

รัตนา เทวิญญา

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง