Computer Graphics (8311325)
ผู้สอน

ทรงเกียรติ ภาวดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Computer Graphics (8311325)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18609

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สูตรคณิตศาสตร์การสร้างเส้นตรง วงกลม การระบายสี การทรานฟอร์ม 2 มิติ และ 3 มิติ การย่อ-ขยาย การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบของผู้ใช้และระบบ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงหรือภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างใดอย่างหนึ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.