ผู้สอน
พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Business Management with Computer Application


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18615

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

เว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์