homeชั้นประถมศึกษาปี 5
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปี 5

ผู้สอน
person
Miss นูรอิฮสัน สะหะบูดิง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1862

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยว tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันกาลและใช้รูปกริยาธรรมดานั้นได้ถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)