ชั้นประถมศึกษาปี 5

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยว tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันกาลและใช้รูปกริยาธรรมดานั้นได้ถูกต้อง