เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปี 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยว tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันกาลและใช้รูปกริยาธรรมดานั้นได้ถูกต้อง