เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-426 Selected Topics in Southeast Asian History (2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์พม่าตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน