ผู้สอน
phra danh
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พระพุทธศาสนา ๒


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18639

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

++++++++