ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง past simple tense และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง