ผู้สอน
ณรงค์เดช เดชาดิลก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พุทธบริหารการศึกษา(ศาสตร์แห่งความรู้)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18651

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ศาสตร์แห่งความรู้