ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (มก.ฉกส.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น และนิวเคลียร์ฟิสิกส์