ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

งาน พลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลกล