ผู้สอน
ธนาวรรณ ลี้สกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18688

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยนุกูล"


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเรียนให้ครบทุกช่องทาง