การโปรแกรมขั้นสูง ห้อง A

คำอธิบายชั้นเรียน

544244A หมู่เรียน 01 เรียนการเขียนโปรแกรมขั้นสูง