ผู้สอน
ปาจรีย์ มาตรวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18715

สถานศึกษา

โรงเรียนสหวิทย์


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน : ทดสอบคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน - หลังเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4