ผู้สอน
จันญวรรย์ เดิมสันเทียะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา ม.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18726

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม