วันขึ้นปีใหม่


ผู้สอน
สุจิตรา jom
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วันขึ้นปีใหม่

Class ID
18737

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

วันขึ้นปีใหม่สำหรับทดสอบในการเรียนการสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต 2/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)