เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

THAI FDA BIO 58/2 (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 5-6) การกำกับดูแลยาชีววัตถุ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและการเภสัชกรรมอุตสาหการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558