ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย ศรีพรหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18741

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการวัดและประเมิน