Improvement
ผู้สอน

นพเก้า มายรรยงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Improvement

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18742

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

แบ่งปันข้อมูลข่าวสารในการเรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากผู้เรียนสู่ผู้เรียน

Cr.Stormy


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.