926-302 SMEs Management ภาค 2/58
ผู้สอน

จิรยุุทธ์ จันทนพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
926-302 SMEs Management ภาค 2/58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18780

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ภาคการศึกษาที่ 2/58


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.