ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(2/2558)
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(2/2558)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18787

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการทางธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.