ผู้สอน
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิถีสุขภาพ ภาคปกติ กลุ่ม 1 จันทร์ คาบ 1-3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18793

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิถีสุขภาพ